பசங்கள உ லுக்கி எடுக்கும் ப லான போ ஸ்…! ப ளிச்சுன்னு கா ட்டி க வர்ச்சியில் அ த்துமீறிய சீரியல் ந டிகை… Hot Video…!!!

ந டிகை ப்ரீத்தி சர்மா “திருமணம்” சீரியல் நடித்ததன் மூலமாக தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட த் தை யே சேர்த்தார் என்றே சொல்லாம். பின்னர் தி டீ ரெ ன அந்த சீரியலில் இருந்து வி ல கி னா ர்.

சோர்ந்து போன ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் “சி த் தி 2” சீரியலில் நடித்ததன் மூலம் மீண்டும் கு ஷி யை உண்டாக்கினார். அதன் பின் எந்தவொரு சீரியலிலும் க மி ட் டா கா ம ல் நடித்து மீண்டும் ரசிகர் கூ ட் ட த் தை சேர்த்தார்.

எப்போதுமே சமூக வலைதள பக்கங்களில் ஆ க் ட் டி வா க இருக்கும் ப்ரீத்தி ஷர்மா ஆரம்ப காலங்களில் புடவை சகிதமாக ப வ் ய மா ன புகைப்படங்களையே பதிவிட்டு வந்தார்.

அனால் சமீப காலமாக க வ ர் ச் சி யை அள்ளி தெளித்தது போல புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார் ப்ரீத்தி சர்மா.

அந்த வகையில் தற்போது சட்டையை க ழ ட் டி விட்டு போடு மோ ச மா ன வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் ப்ரீத்தி சர்மா. இதனை பார்த்த இளசுகள் ப ச ங் க ள உ லுக்கி எடுக்கும் ப லான போ ஸ்…! என க மெ ண் டி ல் பு ல ம் பி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Written by